عربي
( Fahad AL BISHI ) Full Matches Played
 
# Date Teams Result Tournament
1 3/7/1985 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Jordan
Jordan
(4 - 0) Arab Cup 1985 - Saudi Arabia
2 7/7/1985 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Qatar
Qatar
(1 - 0) Arab Cup 1985 - Saudi Arabia
3 10/7/1985 Iraq
Iraq
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(3 - 2) Arab Cup 1985 - Saudi Arabia
4 12/7/1985 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Qatar
Qatar
(0 - 0)
(3 - 1)
Arab Cup 1985 - Saudi Arabia
5 28/7/1985 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Tunisia
Tunisia
(0 - 1) International Friendly Matches
6 5/8/1985 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Yemen
Yemen
(2 - 0) Pan Arab Games 1985- Morocco
7 8/8/1985 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Emirates
Emirates
(1 - 0) Pan Arab Games 1985- Morocco
8 14/8/1985 Iraq
Iraq
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(2 - 1) Pan Arab Games 1985- Morocco
9 15/9/1985 Cameroon
Cameroon
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(4 - 1) Afro-Asian Cup 1985
10 4/10/1985 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Cameroon
Cameroon
(2 - 1) Afro-Asian Cup 1985
11 28/2/1986 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Finland
Finland
(0 - 1) International Friendly Matches
12 9/3/1986 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Paraguay
Paraguay
(0 - 0) International Friendly Matches
13 23/3/1986 Kuwait
Kuwait
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(3 - 1) Gulf Cup 1986 - Bahrain
14 25/3/1986 Bahrain
Bahrain
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(2 - 1) Gulf Cup 1986 - Bahrain
15 28/3/1986 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Oman
Oman
(3 - 1) Gulf Cup 1986 - Bahrain
16 30/3/1986 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Iraq
Iraq
(2 - 1) Gulf Cup 1986 - Bahrain
17 2/4/1986 Emirates
Emirates
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(2 - 0) Gulf Cup 1986 - Bahrain
18 5/4/1986 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Qatar
Qatar
(2 - 0) Gulf Cup 1986 - Bahrain
19 1/10/1986 Iraq
Iraq
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(1 - 1)
(9 - 10)
Asian Games 1986- Seoul
20 2/3/1988 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Oman
Oman
(2 - 0) Gulf Cup 1988 - KSA
21 5/3/1988 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Qatar
Qatar
(0 - 0) Gulf Cup 1988 - KSA
22 9/3/1988 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Bahrain
Bahrain
(1 - 0) Gulf Cup 1988 - KSA
23 13/3/1988 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Emirates
Emirates
(2 - 2) Gulf Cup 1988 - KSA
24 21/6/1988 New Zealand
New Zealand
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(2 - 0) International Friendly Matches
25 29/6/1988 Hong Kong
Hong Kong
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(0 - 3) International Friendly Matches
26 1/7/1988 Hong Kong
Hong Kong
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(0 - 1) International Friendly Matches
27 6/7/1988 Argentina
Argentina
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(2 - 2) Australia Gold Cup 1988 - Australia
28 9/7/1988 Australia
Australia
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(3 - 0) Australia Gold Cup 1988 - Australia
29 13/7/1988 Brazil
Brazil
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(4 - 1) Australia Gold Cup 1988 - Australia
30 5/12/1988 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Kuwait
Kuwait
(0 - 0) Asian Cup 1988- Qatar
31 9/12/1988 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Bahrain
Bahrain
(1 - 1) Asian Cup 1988- Qatar
32 12/12/1988 China PR
China PR
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(0 - 1) Asian Cup 1988- Qatar
33 15/12/1988 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Iran
Iran
(1 - 0) Asian Cup 1988- Qatar
34 18/12/1988 Korea Republic
Korea Republic
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(0 - 0)
(3 - 4)
Asian Cup 1988- Qatar
35 20/3/1989 Yemen
Yemen
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(0 - 1) World Cup Qualifiers 1990
36 30/3/1989 Syria
Syria
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(0 - 0) World Cup Qualifiers 1990
37 12/10/1989 China PR
China PR
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(2 - 1) World Cup Qualifiers 1990
38 16/10/1989 Qatar
Qatar
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(1 - 1) World Cup Qualifiers 1990
39 24/9/1990 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Bangladesh
Bangladesh
(4 - 0) Asian Games 1990- Beijing
40 28/9/1990 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Japan
Japan
(2 - 0) Asian Games 1990- Beijing
41 1/10/1990 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Korea DPR
Korea DPR
(0 - 0)
(3 - 4)
Asian Games 1990- Beijing
42 15/10/1992 USA
USA
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(0 - 3) Confederations Cup 1992- KSA
43 2/11/1992 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Thailand
Thailand
(4 - 0) Asian Cup 1992- Japan
44 6/11/1992 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Emirates
Emirates
(2 - 0) Asian Cup 1992- Japan
45 8/11/1992 Japan
Japan
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(1 - 0) Asian Cup 1992- Japan
46 4/6/1994 Trinidad and Tobago
Trinidad and Tobago
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(2 - 3) International Friendly Matches
47 20/6/1994 Netherlands
Netherlands
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(2 - 1) World Cup 1994 - USA
48 25/6/1994 Saudi Arabia
Saudi Arabia
Morocco
Morocco
(2 - 1) World Cup 1994 - USA
49 29/6/1994 Belgium
Belgium
Saudi Arabia
Saudi Arabia
(0 - 1) World Cup 1994 - USA
 
Copyright to Saudi Team Website 2024
http://www.ksa-team.com